Kodanikujulgus. - Creativity Catcher

Meie riigil on olnud aegu, kus kodanikujulgus on olnud hädavajalik. On olnud aegu, kus me oleme selle endas leidnud ja on olnud aegu, kus tänu kodanikujulgusele oleme saavutanud iseseisvuse.

Tunne Kelam käis meie MEP noortele rääkimas väga põnevat ajalugu, mida meie vanemad ja võibolla ka minuealised ei ole koolis kunagi õppida saanud. Meie lähiajalugu, oma partei loomist, diktatuuri kukutamist ning oma riigi väljakuulutamist. Kuidas mõned julged Eesti kodanikud sõitsid Moskvasse, et kohtuda välispressiga ja esitada idee oma Eesti partei loomiseks. Kuidas neid kinni peeti, jälitati ning läbi otsiti. Kuidas allkirjadega ettepanek jõudis ühte Moskva dissidentide korterisse, kus tänu Ameerika telekanalile Vene miilits enam midagi teha ei saanud. Keelatud sõnavabaduse ajal jõudis meie hääl suurde USAsse.
Meie iseseisvus on võideldud kätte inimeste poolt, kes on julgenud seda unistada, soovida ja selle eest võidelda.

Igasugune demokraatia on parem, kui diktatuur- ärgem seda unustagem. Meie poliitikud võivad riigikogus vaielda ja vigu teha, kuid neil on see vabadus. Meil on vabadus valida sinna parimad juhid. Meil on sõnavabadus, meil on kodanikuvabadus, meil on kõik, sest meil on VABADUS!

Hetkel, kui riigil on majandusraskused, siis peaksime kõik mõistma ühte- kõige olulisem on säilitada riigi tugevus, et riik jääks vabaks. Igalt poolt mujalt võime kokku hoida. Meie pensionär ei sure nälga, meie noored saavad põhilise hariduse ja meie peredes kasvavad mõned lapsed. Aga kui ei ole enam ka vabadust, meie oma vaba riiki, siis milleks meile kõik muu? Miks valmistada diktatuuri jaoks ette rikkaid pensionäre, haritud teadlasi ja paljulapselisi peresid?
Seda kõike jõuab, aga siis, kui õige aeg on käes. Praegu võiks panustada ikkagi riigi säilimisele.