Kaasamislaborite kokkuvõte. - Creativity Catcher

Maikuus viis MTÜ Kating Noored koos superheade kolleegidega läbi Kaasamislaborid noorsootöötajatele.
Esialgu oli plaanis teha üks labor kaheksateistkümnele Lõuna- Eesti inimesele. Kuid siis selgus, et Eesti ANK juhatus on samuti mõlgutanud mõtteid sellise koolituse läbiviimisest. Ühendasime jõud ning teoks sai kaks laborit- üks Viljandimaal ja teine Võrumaal.

Koolitusi toetati lisaks ANK´ile ka SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt, et noorsootöötajad, kes töötavad igapäevaselt erinevate taustadega noortega, saaksid lisateadmisi, kuidas luua ruumi, kuhu noored tahavad tulla ning kaasamispõhimõtetele toetudes võrgustikke koordineerida. Suured tänud toetajatele ja muidugi osalejatele ning koolitajatele!

Kokku sai kahe Kaasamislabori kaudu lisateadmisi 41 noorsootöötajat üle Eesti!

Olid puhast rõõmu ja õppimist- kogemist täis 6 päeva.

Tegime ka väikese kokkuvõtte sellest, miskohapeal sündis.

Kas kohtume taas? 🙂

Kaasamislabor1