Kuidas luua tingimused selleks, et inimesed võtaksid vastutust ja oleksid valmis panustama ettevõtte/ organisatsiooni edukusse?

 

Kaasav juhtimine on inimeste võimetele toetuv muutuste ellukutsumine ja ühise heaolu loomine. Kaasamine muutub kriitiliselt tähtsaks just siis, kui soovitakse luua sügavat seotust ja omanikutunnet probleemi lahendamisega ja uute perspektiivide avastamisega. See tähendab julgust arvesse võtta suuremat pilti ja pikemat perspektiivi. Aga ka valmisolekut silmitsi seista segaduse, mitteteadmise, kahtlemise või eksperimenteerimisega. Kompleksete probleemide lahendamine ja edasiviivate lahenduste otsimine eeldab erinevate osapoolte kaasamist.

 

Koolitusel uurime:

 

Kaasava juhtimise koolitustel teen tihedat koostööd Eesti kaasava juhtimise edendajate ehk Ruumiloojatega.

 

Koolituse programmi saab kujundada kuuest tunnist kuni kolme päevani. Mida pikem aeg, seda rohkem me teemasse süveneda saame ning seda kasulikum on see osalejatele ka peale koolitust.
Tehes koolitust läbi koos oma igapäevase meeskonnaga on tulemused võimsamad, sest saate kohapeal tegeleda aktuaalsete teemadega ning teil tekib ühine arusaam uuest lähenemisest juhtimisele.

 

Võta minuga ühendust konkreetse pakkumise saamiseks.

 

Kaasav juhtimine