Lasin täna kurjusel juhtuda. - Creativity Catcher

Albert Einstein on ütelnud: “The world is dangerous place to live. Not so much because of those who make evil, but those who look on and  allow them to do it.” Lühidalt tõlgituna, et maailm ei ole ohtlik koht elamiseks nende pärast, kes kurja teevad, vaid nende pärast, kes lasevad kurja teha.

See lause tuli mulle meelde täna, kui istusin autos ja vaatasin kahte last eemal üle väljaku kõndimas. Nad lihtsalt kõndisid ja viskasid mingeid lendlehti maha. Nägin ennast vaimusilmas sinna jooksmas, nendega rääkimas ja neid mittekõdunematuid paberijamasid üles korjamas. Selleasemel, et oma kujutlust ka ellu viia, istusin soolasambana autos edasi.

Olin just see, kelle pärast maailm on ohtlik koht elamiseks…