Ohtlikud keelevähratused. - Creativity Catcher

Kui kirjutad kirja lõppu “meeldiva koostööni”, siis vaata, et “t” täht vahelt ära ei jääks.