Ettevõtte või organisatsiooni suvepäevad on hea viis vabas õhkkonnas luua ja hoida meeskonnavaimu ning seada sihte ühise eesmärgi nimel. Suvepäevade korraldajatel on tihti südames soov teha seekord midagi teistmoodi, teha midagi üllatavat ja meeldejäävat.

koolitaja ja klient

Pakun sulle suvepäevade sisustamiseks kaks mõnusat õpituba, mille võlu seisneb selles, et:

 • õpitoad on meelelahutuslikud ning lihtsad;
 • õpitoad on kasulikud ja põnevad;
 • õpitoad loovad väärtust igale osalejale ning kogu organisatsioonile;
 • tulemusi saad kasutada oma ettevõtte arenguks;
 • osaleda saavad igas vanuses inimesed;

 

1. VISUALISEERIMINE- VÄÄRT OSKUS TÖÖ JA IGAPÄEVAELU MITMEKESISTAMISEKS

visualiseerimine1

Visualiseerimine võimaldab arutelude, ajurünnakute ja koosolekute käigus esilekerkinud mõtete lihtsat ning arusaadavat sruktureerimist ning edasiandmist. See on hea viis teha nähtavaks oma ideed, strateegiad, erinevad protsessid ja plaanid. Visualiseerimist saab nimetada ka efektiivseks ning tulemuslikuks dialoogiks.
Lisaks on pildiline mõtlemine lõbusaks ja arendavaks tegevuseks kogu töökollektiivile ja ka perele.

 

Õpitoa raames:

 • tutvute visualiseerimise teoreetiliste põhimõtetega;
 • õpite tundma ja praktiliselt kasutama visualiseerimise võtteid;
 • loote oma isikliku ikoonide ning śabloonide varamu;
 • olete valmis rakendama õpitut oma töös ja igapäevaelus;
 • joonistame, joonistame ja ….. joonistame!


Visualiseerimine2 Tingimused:

 • kestvus 3 tundi (sisaldab ka pausi 15 min);
 • toimub eesti keeles (ehkki joonistamisest saavad tegelikult aru ka muukeelsed);
 • osalejate arv ei ole piiratud;
 • osalejatel peab olema võimalus laudade või tugevamate aluste peal joonistada;
 • põhivahendite olemasolu (harilikud pliiatsid, A4 valged paberid ja värvilised pliiatsid).


ÕPITOA HIND 350 eur + km, lisandub transpordi tasu toimumiskohta.

 

2. LUGUDEJUTUSTAMINE- VAHEND MUUTUSTE MÕTESTAMISEKS JA JUHTIMISEKS
Lugude jutustamine on üks mõjusaid juhtimisvõtteid, mille kaudu on võimalus minna sügavuti õppimisväärt kogemustesse ja näha, millised on olulised sõnumid, uuenduslikud vaatenurgad, ahhaa- efektid jne.

lugudejutustamine

Lugude jutustamist ja neist teadlikku õppimist saab rakendada ettevõttes ja organisatsioonis:

 • strateegiliste tegevuste kujundamisel.
  Näiteks uurida aasta mõjusamaid tegusi, ettevõtmisi ja algatusi. Analüüsida muutuste tegemise protsesse ning neid mõtestada;
 • meeskonna motivatsiooni tõstmiseks.
  Lugude jagamine loob ühtsustunnet ning suunab väärtustama seda, mis on hästi;
 • ettevõttele “uue hingamise” leidmiseks;
 • uute töötajate integreerimiseks;
 • turunduslugude leidmiseks jne jne.


Kuidas see toimub?

 • Korraldajatega on eelnevalt leitud vajalikud lood ning luguderääkijad oma kollektiivist;
 • luguderääkijad jagavad oma lugu/ kogemust/ õppetundi;
 • iga kuulaja saab oma rolli, mis vaatenurgast lugu kuulata. Praktiliste kogemuslugude kuulamise käigus analüüsitakse protsessi kulgu, pöördekohti, kus sündis muutus, kasulikud uskumused, tegutsemist jne.
 • tulemusi jagatakse suuremas ringis, leitakse ühiseid mustreid ja tehakse järeldusi;
 • loo “lahti muukimine” võimaldab kuulajatel mõista loo rääkija kogemust ja sellest õppida;


lugudejutustamine1Tingimused:

 • kestvus 3 tundi (sisaldab ka pausi 15 min);
 • toimub eesti keeles;
 • osalejate arv 10- 30 inimest (suuremate gruppide puhul lisandub teine koolitaja ja muutub ka hind);
 • mugav olemine looduses või ruumis nt patjadel istumine;
 • osalejatele kirjutusvahendid ja paberid märkmete tegemiseks;
 • pärast õpituba saavad korraldajad vajadusel nõustamise tulemuste kasutamise kohta (nt turunduslugude puhul).


ÕPITOA HIND 450 eur + km, lisandub transpordi tasu toimumiskohta.

KontaktLISAINFO SAAMISEKS JA KOOSTÖÖKS VÕTA MINUGA ÜHENDUST kati@kating.ee

Arhiiv