Väljakutsete otsinguil. - Creativity Catcher

Väikeste lastega kodus olevad emad (ja miks mitte ka isad) võivad tihti osutuda sihtgrupiks, kes ühiskondlikust tegevusest eemale jäävad. Ollakse kinni kodus ja kodustes toimetustes. Tundub, et lapsega ei saa kuskil käia ja midagi teha.

Ometigi on elu näidanud, et just väikeste laste kõrvalt tekib paljudel inimestel aega, energiat ning tahtmist tegeleda millegi uuega. Millegiga just iseenda või pere jaoks. Otsitakse uusi väljakutseid oma elukvaliteedi ja/ või -keskkonna parandamiseks. Üks väljakutseteks saaks olla kogukonna- ja ühiskonnaelus aktiivselt osalemine. Või taas kooli minek. Või omaenda ettevõtte rajamine.

Just sellele mõeldes on MTÜ Lahedad Naised Lahedalt koostöös minu, kaasamiskoolitaja ning praktiku Kati Oravaga alustamas juba homme ühe põneva õpiringide sarjaga kodus oleva lapsevanema jaoks.

Teemad, mida puudutame:

  • Osalemine ja kaasamine
  • Aktiivsus ühisettevõtmises
  • Kodu ja pereelu
  • Õppimine
  • Võimalused
  • Ettevõtlikkus

Tegemist on Kodanikuühiskonna Sihtkapitali pilootprojektiga kodanikuhariduslike õpiringide läbiviimiseks. Osutusime kolme valitu hulka:) Väga tublid, eksole;)

Meile oli just eriti suureks väljakutseks sellise õpiringi projekti ettevalmistamine ja ootame põnevusega juba õpiringide läbiviimist. Ees ootab veel palju huvitavat- osalejate tundmaõppimine, kohtumised värvikate külalislektoritega, õpiringide metoodika väljatöötamine ja kirjaliku juhendi koostamine, et kõik soovijad üle Eesti võiksid oma kogukondades, asutustes, ühendustes selliseid õpiringe läbi viia.

Otsime vastuseid küsimustele:

  • Kuidas luua olukord, et lapsega kodus oleval vanemal oleks olemas nii tahe, võimalused kui ka pädevus teostada end täieõigusliku kogukonnaliikmena?
  • Kuidas lapsega kodus olev vanem saab ja oskab oma elu juhtida, ühiskonnaelu mõjutada ja otsustes kaasa rääkida?

Õpiringid toimuvad Võrus ja veel on mõned vabad kohad. Ole julge ennast ja oma sõpra kirja panema:)