Bono 6 mõttemütsi - Creativity Catcher

“Kui sul on vaja sõita mingisse kindlasse sihtkohta ja
kaasasolevad inimesed tunnevad teed vaid pealiskaudselt,
võib palju vaielda selle üle, millist teed valida.
Ent kui on olemas teede kaart, mis näitab ära teed,
liiklustiheduse ja teepinna omadused on lihtne õiget suunda valida.
Valik on kõigile ilmseks saanud.
Täpselt sama juhtub ka kuue mõttemütsi meetodi puhul.”

E. de Bono “Kuus mõtemütsi”

 

Juba väga- väga mitu aastat on mul raamaturiiulis seisnud Edward de Bono raamat “KUUS MÕTTEMÜTSI” Nüüd tuli aeg ning suur soov see läbi töötada. Just nimelt töötada, sest lugemisest üksi ei ole kasu. Olen seda sorti lugeja, kes pliiats käes raamatutesse märkmeid teeb ja olulisemad punktid hiljem kas endale kuulamiseks sisse loen või arvutisse faili trükin. Siis saan igal ajal ka ilma raamatuta need head mõtted üles leida.

Soovitan seda raamatut lugeda. Hästi lihtne, struktrueeritud ja kuhjaga häid mõtteid täis. Loetust ajendatuna tutvustan täna 6 mõttemütsi meetodit põgusalt ka sulle. Just nimelt põgusalt, sest tegelikult teavad sellest väga paljud inimesed ning arvan, et tead ka sina. Kui ei tea, siis googeldada. Leiad palju hääd infot nii teksti kui visuaalidena. Minu postituse peamine eesmärk on jagada sulle visuaali, mis läbi ühe kindla protsessi selgitab mõttemütside kasutamist ja annab ehk häid ideid see meetod päriselt ellu rakendada. Tahan läheneda natuke teise nurga alt ja jagada midagi natuke uudsemat.

6 MÕTTEMÜTSI MEETOD

Edward de Bono ütleb oma raamatus, et see on lihtne, jõuline ja efektiivne meetod, mis on erakordselt kohaldatav- seda on võimalik õpetada võrdselt nii kõrgemates juhatustes kui ka eelkooliealiste laste seas. Ja just seetõttu on see ka väga populaarne.

Mõtlemise põhiline raskus seisneb tavaliselt segaduses- me püüame korraga teha liiga palju. Kuhjame kokku emotsioonid, informatsioon, loogika, lootuse ja loovuse. Mõttemütside meetod õpetab mõtlejat keskenduma korraga ühele asjale. Õpetab lahutama emotsioonid loogikast, loovuse informatsioonist jne. Idee seisneb selles, et pannes pähe ühe kuuest mütsist, sümboliseeritakse sellega mingit kindlat mõtteviisi. See võimaldab ajul suurendada oma tundlikkust erinevates suundades erinevatel aegadel.

Ei tohi unustada, et mütsid on vaid suunajad, mitte toimunu kirjeldused. Küsimus on kavatsuses selles suunas mõelda, mis värvi ehk suunda on müts. Sealjuures asetseb rõhk alati teerajamisel. Vaadatakse ühte suunda, aga see suund võib muutuda. Kuhu suunda palutakse vaadata? Mõttemütsid vastavad mõttesuundadele.

Üks ekslik mütside kasutamise viis on nii, et laua taga saab iga osaleja endale eri värvi mütsi ning ühe ja sama arutlusringi ajal avaldab igaüks arvamust just oma mütsist lähtuvalt. Ja tegelikult kuhjuvad kokku kõik erisuundade arvamused. Õige viis kasutada on nii, et kõigil on korraga peas üks ja sama müts- värv, mis annab ühise suuna. See tähendab, et mingil ajahetkel vaatavad kõik inimesed ühes suunas.

Bono toob oma meetodiga välja kaardistamis-tüüpi mõtlemise, mida saab nimetada ka analoogmõtlemiseks.

See tähendab, et keskendutakse ühele asjale korraga:

 • Esmalt hinnatakse ja märgitakse ära maastik;
 • Seejärel tehakse kindlaks võimalik marsruut;
 • Lõpuks valitakse kindel suund.

Kus/ kuidas 6 mõttemütsi meetodit kasutada?

 • Mõtete korrastamiseks üksinda;
 • Grupiaruteludes;
 • Ettekandeid tehes;
 • Ükskõik, mis muus suhtluses.

Millises järjekorras mütse kasutada?

See oleneb tegevuskavast ja tegevuskava on situatsiooniti erinev. Probleemikava ei ole sama mis lahenduskava, kas inimesed tulevad ruumi oma teadmiste ja tunnetega või on see täiesti võõras teema jne. Ehk siis tuleb ettevalmistuse jooksul vaadata peale mütsidele ja küsida- millises järjekorras on kõige mõistlikum suunad valida. Bono on siin loonud ka rida näiteid ja soovitusi.

Raamatus imponeerib mulle Bono ettepanek, et nii nagu igal ettevõttel on finantsjuht, võiks seal olla ka KONTSEPTSIOONIJUHT ehk see, kes tegeleb uute ideede loomise ja väljaarendamisega. Tema töö saab väga palju lähtuda mõttemütsidest.

Näiteks ideede kontseptsiooni arutelus võiks mütside kasutamise järjekord olla selline:

 1. Sinine- sissejuhatus, raamistik, mütside kasutamine;
 2. Roheline- uued ideed ja uudne lähenemine;
 3. Kollane- positiivne hinnang, pilk tulevikku, väärtused;
 4. Must- kitsaskohad, ideede nõrkused;
 5. Igal ajal võib pöörduda valge mütsi poole, et kaardistada olemasolevad faktid ja informatsioon;
 6. Punane- emotsioonid, oma arvamus;
 7. Sinine- kokkuvõte, edasised sammud.

Toon visuaalselt välja ühe Bono enda näidisptotsessi, mis on üpris tavaline arutelude olukord. Kui me alustame sellega, et arutelul on teema kohta igal osalejal oma arvamus. Aga tavaliselt ju ongi nii!

Vaata ja uuri.
6 mõttemütsi

Nagu lubatud, siis toon siin välja ka mütside tähenduse.

Väga oluline on teada, et SININE mõttemüts raamib arutelu. Kasuta seda nii alguses ja lõpus.

SININE MÕTTEMÜTS KAARDISTAB ARUTELU ALGUSES:

 • Miks me siin oleme;
 • Millest mõtleme;
 • Olukorra segitus;
 • Mida loodame saavutada;
 • Kuhu tahame välja jõuda;
 • Mõtlemiskeskkond;
 • Kasutavate mütsida järjekord.

SININE MÕTTEMÜTS KAARDISTAB ARUTELU LÕPUS:

 • Mida oleme saavutanud;
 • Tulemus;
 • Järeldus;
 • Tegevuskava;
 • Lahendus;
 • Edasised sammud.

SINISE MÕTTEMÜTSI OMADUSED JA SUUND:

 • Kontroll, mõtlemisprotsesside korraldamine ja teiste mütside kasutamine.
 • Fookuse hoidja. Küsimuste küsija.
 • Assistent. Ei juhi autot vaid jälgib juhti. Võib tähelepanekud üles märkida.
 • Annab aegajalt ülevaate. Korrastab.
 • Jälgib ja salvestab mõtteid.
 • Teeb lõppkokkuvõtte ja valmistab ette aruande.
 • Tagab mängureeglitset kinnipidamise.
 • Lõpetab vaidlused.

VALGE MÕTTEMÜTSI OMADUSED JA SUUND:

 • Neutraalne ja objektiivne. Seotud erapooletute faktide ja kujunditega;
 • Aitab lahutada selget informatsiooni hinnangust. Neutraalne. Ainult faktid, ei vaidlemist;
 • Kas see on fakt või tõenäosus;
 • Fakt või uskumus;
 • Enda arvamus ei ole lubatud. Võib avaldada kellegi teise arvamust;
 • Ei esitata valmis ideid;
 • Eesmärk olla praktiline.

PUNASE MÕTTEMÜTSI OMADUSED JA SUUND:

 • Emotsionaalne arvamus;
 • Annab võimaluse pääseda ligi inimeste arvamusele, emotsioonidele ja intuitsioonile;
 • Oma arvamust ei ole vaja hakata õigustama või selgitama;
 • Punast mõttemütsi kasutatakse alati individuaalselt;
 • Arvamuse avaldamine tunnetena.

MUSTA MÕTTEMÜTSI OMADUSED JA SUUND:

 • Toob välja idee nõrkused;
 • Teiste seas kõige väärtuslikum ja leiab kahtlemata enim kasutust;
 • Kasutada musta mõttemütsi tähendab olla tähelepanelik ja ettenägelik;
 • Must müts toob välja raskused, ohud ja võimalikud probleemid;
 • Arvamuse avaldamine;

KOLLASE MÕTTEMÜTSI OMADUSED JA SUUND:

 • Päikseline ja positiivne. Optimistlik ja hõlmab lootust, positiivset mõtlemist;
 • Annab võimaluse leida üles väärtused;
 • Arvamuse avaldamine. Positiivne hinnang;
 • Asjade elluviimine;
 • Ettepanekud ja soovitused;
 • Pilk tulevikku;
 • Parim võimalik stsenaarium.

ROHELISE MÕTTEMÜTSI OMADUSED JA SUUND:

 • Loovus ja uued ideed;
 • Teised võimalused;
 • Muutus;
 • Uudne probleemidele lähenemine;
 • Ideede kasutamine hüppelauana;
 • Suunad, võimalused, valikud;
 • Ideede vormimine ja kohandamine.