Materjalid

Siin on mõned näited graafilise visualiseerimise põhjadest.

Näited ja põhjad on tekkinud läbi põnevate protsesside või loodud koostöös heade kolleegidega.
Mitmed visuaalid on inspireeritud Taani graafiliste lihtsustajate Anne Madsen and Nanna Frank töödest (Tools for Schools – http://www.toolsforschools.dk/ ), lisaks raamatutest David Sibbeti “Visual Meetings” ning Bikablo Visual Dictionary.

Võid neid isiklikuks tarbeks kasutada, kas siis allalaadides või ise joonistades. Müümise eesmärgil põhjade kasutamine ei ole lubatud.

Basic template

Competences template

Competences template

Content template

context template

farm template

harvesting template

preparing template

meeting template

feedback template

situation template

stragedy template

welcome template

worksheet template

aasta kokkuvote