Graafiline lihtsustamine

Kuidas oma ideid ja projekte efektiivsemalt esitleda, läbiviia ning analüüsida?
Kuidas meisterlikult ja visuaalselt olulisi sõnumeid edastada?
Kuidas läbi visuaalse juhtimise mitmekesistada koosolekuid, strateegiaid ja nii iseenda kui oma meeskonna töökorraldust?

Töö lugudega

Maailmas on üha enam kanda kinnitamas turunduslugude leidmine või isiklike sihtide seadmine läbi erinevate lugude.
Ja nii jaguneb ka minu koolitus kaheks:

Töö lugudega ehk millist lugu räägib sinu organisatsioon, toode, teenus või ettevõtmine.

Lugude Dojo ehk kuidas saada selgemaks oma elu fookus.

Kaasav juhtimine

Kaasav juhtimine on inimeste võimetele toetuv muutuste ellukutsumine ja ühise heaolu loomine.

Kuidas luua tingimused selleks, et inimesed võtaksid vastutust ja oleksid valmis panustama ettevõtte/ organisatsiooni edukusse?
Kuidas olla kaasav juht?
Kuidas toimida kaasava meeskonnana?