Meeskonnakoolitus - Creativity Catcher

Meeskonnakoolitus või inspiratsioonipäev

Kuidas läbi visuaalse lihtsustamise mitmekesistada koosolekuid, strateegiaid ja nii iseenda kui oma meeskonna töökorraldust?

Kuidas ideid ja projekte efektiivsemalt esitledaKAS OLETE VIIMASEL AJAL PÜÜDNUD LEIDA VASTUST KÜSIMUSTELE:

Keerukate olukordade juhtimineKAS TEIE IGAPÄEVATÖÖS/ ELUS ON VAJALIK:

Kui vastasite jaatavalt vähemalt ühele neist küsimustest, siis on see koolitus just teie meeskonnale!

Visuaalne mõtlemineKoolitus sobib absoluutselt kõigile, kel vähegi huvi struktrueerimise, joonistamise, mõttekaartide, suure pildi nägemise, lihtsustamise jne jne vastu.

Joonistusoskus ei ole vajalik. Ole lihtsalt valmis palju kritseldama, analüüsima, aktiivselt kaasa töötama.

Koolitusel on põhirõhk sellel, et osalejad julgeksid joonistada ning kasutada lihtsamaid joonistuvõtteid ka tööalaselt. Lihtsad joonistusvõtted on pigem selleks, et toetada oma mõtlemist, muuta info hankimise, talletamise ja esitlemise viisi ning anda juurde uus lähenemine mõtlemiseks läbi lihtsate jooniste.

Õpime joonistuste kokkupanemist strateegilises kontekstis, kuidas pilt saab toetada olulist teksti ning kuidas luua tervikvisuaale. Koolitusel keskendume rohkem visuaalsele mõtlemisele mistahes töö kontekstis. Visuaalsele salvestamisele keskendume natuke vähem.
Annan endast parima, et koolitus oleks praktiliselt kasulik ja osalejad saaksid omandatud oskused koheselt tööle rakendada.

Visuaalne mõtlemine on eelkõige tööriist oma mõtete ja töö korrastamiseks.

Visuaalse lihtsustamise oskus annab võimaluse struktrueerida oma ideid lihtsate piltide, skeemide ja seoste abil.
Visuaalne keel ja suure pildi nägemine aitab nii meil endal kui ka meie meeskondades luua selgust, jagatud arusaamist ning käivitab inimesed tegutsema ühise eesmärgi nimel. Sest see on tõeliselt tõhus ja samas nii lihtne tööriist, mis aitab luua tähenduslikke ja mõtestatuid protsesse.
Visuaalne mõtlemine ja lihtustamine sobib kõigile, olenemata nende vanusest, soost või ametist.

Visuaalne mõtlemine ja lihtustamineKOOLITUSELE SAAB SISSE TUUA ERINEVAID TEEMASID JA ARUTELUSID, MIS HETKEL MEESKONNAS LAUAL. Nt väärtused, strateegia, projekti alustamine või lõpetamine jne.

Sellisel juhul toimub koolitus nii, et esimeses pooles saadakse oskus kritseldada ning teises pooles kasutatakse saadud oskust mingi kindla teema arutlemisel ja koosloomisel.