Gagné mudel visuaalina - Creativity Catcher

Õppetöö eesmärgistamine ning selle õpilasteni toomine on väga oluline osa uue materjali omandamisel ning õpimotivatsiooni tekitamisel/ hoidmisel. Lähenen sellele Gagné õppeühiku mudeli kaudu, mis on tõenäoliselt üks tuntumaid tänapäeva õpetamise mudeleid. Mudel on üles ehitatud kognitiiv- informatsioonilise õppimisteooria põhitõdedele ja käsitleb teema õpetamist ühest või enamast tunnist koosneva järgnevusena. Õpetajal on vaja läbi mõelda, kuidas kindlustada ühes tunnis või teema õpetamiseks vajalikes tundides õpilaste tähelepanu-, motivatsiooni- ja õppimisprotsesside tekitamine ning alalhoidmine.

Kõik etapid, mis olen ka visuaalile toonud, osutavad õpetaja tegevustele, mis on vajalikud õpilas- (t)es vastavate sisemiste protsesside esile kutsumiseks. Gagné mudeli iseloomustamiseks ja kasutamiseks on oluline märkida, et üldjuhul ei pea tunnietapid kulgema sellises järjestuses, nagu nad on visuaalil nummerdatud. Mõne õppimist kindlustava meetme järele võib tekkida ühe tunni jooksul korduv vajadus. Ka ei ole alati vajadust kõigi etappide läbimiseks. 

Uuri visuaale ja kasuta julgelt. Kindlasti jaga ka kolleegidele 🙂

1. Visuaal etappide selgitusega

Gagne mudel

2. Tühi visuaal täitmiseks

Kasutatud kirjandus:

  • Krull, E. (2000/01). Pedagoogilise psühholoogia käsiraamat. Tartu: TÜ kirjastus.

Oluline märkus: blogi sissekannetega ei taotle ma põhjapanevat teaduse tegemist. Pigem on see koht, kus nn kõva häälega mõelda ja huvitavaid teooriaid endale südamelähedase teema valguses vaadelda. Mõnikord võivad mu ideed olla täiesti katteta ja seda ägedam see on, sest annab võimaluse luua tulevikus uued suunad ja uuringud, et oma väiteid kinnitada või ümber lükata.