Loovus kui retk iseendasse - Creativity Catcher
Intelligentsus kasutab probleemide lahendamiseks teadaolevat.
Loovus kasutab võimaluste avastamiseks tundmatut.
-Simon Sinek-

 

Kas sa tead, mis on ühist Ameerika menukirjanikul Elizabeth Gilbertil ja Eesti ajuteadlasel Jaan Arul? Mõlemad räägivad loovusest kui protsessist ja toovad esile uudishimu, kui ühe loovuse alustala. Jah, üks teeb seda natuke teaduslikumalt ja teine proosalisemalt, kuid idee jääb samaks.

Jaan Aru kirjutab raamatus “Loovusest ja logelemisest”, et loovus on keskendumine eneseteostusele. See on pikem protsess, kus inimene viib ellu iseenda sees olevaid soove, tunge ja ideid. Loovus on enese sees oleva üles leidmine ja selle teostamine. Loovuse mootoriks on uudsusejanu. Elizabeth Gilbert kirjutab raamatus “Suur võluvägi”:

Universum matab meisse kõigisse isevärki kalliskive ja astub ise eemale, et vaadata, kas me leiame need üles. Jaht neile kalliskividele- see ongi loov elu.

Ja loovale elule viidates peab ta silmas midagi palju laiahaardelisemat, kui kunstile selle kitsas mõistes pühendatud elu. Ta räägib elust, mida ajendab uudishimu.

Loovuse retk

Uudishimu on soov teada saada, uurida ja avastada uusi asju ning see stimuleerib loovat mõtlemist ja ideede genereerimist. Uudishimu aitab meil säilitada uudishimuliku mõtteviisi, mis on loovuse arendamisel ja ilmnemisel väga oluline. Uudishimu paneb meid küsima küsimusi, kahtlema olemasolevates teadmistes ning otsima uusi ideid ja lahendusi. See julgustab meid uurima erinevaid vaatenurki, proovima uusi lähenemisviise ning avastama seoseid, mida varem ei oleks märganud. Uudishimu aitab meil mõelda väljaspool tavapäraseid raame ning tuua kokku erinevaid teadmisi ja kogemusi. 

Lisaks hoiab uudishimu meid avatuna uutele teadmistele ja õppimisele. Loovus nõuab pidevat õppimist ja teadmiste omandamist erinevatest valdkondadest. Jaan Aru ütleb selle kohta, et on vaja teadmiste klotse ehk seda pagasit, millest loovust kokku meisterdada. Uudishimu motiveerib neid klotse hankima, uurima, küsima, katsetama ja arenema. 

Elizabeth Gilbert lisab iseenda seest kalliskivide otsimisele ka julguse komponendi:

“Vaprus asuda sellele jahiretkele- see eristab argist eksistentsi ülevamast. Kas sinus on see vaprus? Kui julgus sureb, siis sureb ka loovus.”

Julgus on kindlasti üks loovuse alustala. See, mis võimaldab meil astuda välja mugavustsoonist, võtta riske ja eksperimenteerida uute ideede ja lähenemisviisidega. Loovus nõuab sageli julgust ületada hirme ja kahtlusi. Uute ideede väljatoomine, oma häält kuuldavaks tegemine ja avatud mõtlemine võivad olla hirmutavad, kuna kaasneb hirm ebaõnnestumise, kriitika või tagasilükkamise ees. Julgus aitab meil astuda nende hirmude vastu, usaldada oma võimeid ja seista oma ideede eest. Julgus avab uksed uutele kogemustele ja võimalustele. See võib tähendada uute teadmiste ja oskuste omandamist, uute valdkondade uurimist või uutele seiklustele asumist. Julgus lülitab sisse uudishimu ja avatuse, mis võib viia uute ideede ja inspiratsioonini. Loovus kaasneb sageli riskide võtmisega. Uute ideede, lähenemisviiside või projektidega kaasneb alati ebakindlus ja võimalus ebaõnnestuda. Julgus aitab meil astuda vastuoludele ja riskidele ning astuda samme, mis võivad viia innovatsioonini ja uute avastusteni.

Kas sul on piisavalt uudishimu, et elada loovat elu? On sinus see julgus, et keskenduda eneseteostusele ja pidada jahti sinu sisse peidetud kalliskividele?

Mina usun, et on 🙂