SCAMPER- meetod - Creativity Catcher

“Päikese all pole midagi uut, kuid on palju vanu asju, mida me ei tea.”
Ambrose Bierce

 “On olemas viis, kuidas seda paremini teha – leia see üles.”
T.Edison

Sa ei pea ratast leiutama, aga saad selle efektiivsemaks muuta. Innovatsioon seisneb olemasolevate protsesside parendamises selle asemel, et luua midagi täiesti uut. SCAMPER on just sellele arusaamisele põhinev, kergesti rakendatav, loova mõtlemise ja probleemide lahendamise meetod, mis aitab kaasa idee pidevale täiustamisele.

SCAMPER on erinevate tehnikate kogum ja probleemidele lahenduste otsimiseks võid kasutada ühte või kõiki seitset tehnikat. Sul on lubatud hüpata ka ühest tehnikast teise. SCAMPER on akronüüm, kus iga täht tähistab ühte mõtlemise viisi:

  • S– substitute- asenda
  • C– combine- kombineeri, ühenda
  • A– adapt- kohanda, muganda
  • M– modify, minify or magnify- muuda, vähenda või suurenda
  • P– put to another use- kasuta muuks otstarbeks
  • E– eliminate or elaborate- välista või täpsusta
  • R– reverse- pööra ümber

SCAMPER-meetod on väga sarnane disainmõtlemisele, kuna mõlema kontseptsiooni eesmärk on probleemidele lahendusi leida. Erinevus on selles, et disainmõtlemine asetab keskmesse inimfaktori ja selle eesmärk on leida loomingulisi viise probleemide lahendamiseks, SCAMPER-tehnika on rohkem keskendunud probleemidele ebaharilike ja loovate lahenduste leidmise protsessile. Seda tutvustas esmakordselt Bob Eberle 1971 aastal hoopis mnemoonikana laste loovuse arendamiseks ning see põhines Alex Osborni 83 küsimusel.
Tänapäeval peetakse SCAMPERit üheks kõige lihtsamaks ja otsesemaks loovat mõtlemist toetavaks ning probleemide lahendamise meetodiks, sest see põhineb väga lihtsalt ideel:

Uus on tegelikult meie ümber olemasolevate vanade asjade modifikatsioon.

 

Visuaalilt leiad seitse SCAMPER tehnikat ja olulised küsimused iga etapi juures.

SCAMPER meetod

Allikad:

  • https://www.designorate.com/a-guide-to-the-scamper-technique-for-creative-thinking/
  • https://www.inloox.com/company/blog/articles/innovation-better-problem-solving-with-the-scamper-method/
  • https://prezi.com/tcz6cqyepvyp/scamper/