Väärtuste mõttekaart - Creativity Catcher

Inspireerituna eelmisest postitusest, kus kirjutasin Mind Map’ist, otsustasin täna teha ühe mõttekaardi. Teemaks valisin väärtused ja olete igaüks oodatud seda kasutama, et iseenda väärtuste peale mõtelda. Postituse eesmärk ei ole väärtuste teemat pikalt lahata ja ma ei ole ka selle valdkonna eskpert. Kui põgusalt seda teemat ja mõttekaarti lahti selgitada, siis:

Väärtused on sisemiseks mõõdupuuks, mille abil otsustame selle üle, kas tegu on õnnestumise või soovimatu tulemusega. Väärtused motiveerivad ja eesmärgistavad inimeste tegevusi ja konkreetseid käitumisakte, mõjutades ka meie antavaid hinnanguid teistele inimestele, sündmustele, tegudele ja nähtustele. See tähendab, et väärtused peegelduvad meie käitumises ja tegutsemises. Seetõttu juhatan teid läbi mõttekaardi mõtisklema oma käitumise üle teatud väärtuste valguses.

Väärtused saavad olla nii individuaalsed ehk isiklikud ja ka kollektiivsed ehk grupi väärtused. Väärtuste põhjal luuakse kultuuris ja ühiskonnas ka ühine kommunikatsiooniväli. Seetõttu lisasin mõttekaardile kaks poolust.

Lisaks on üks võimalus väärtustele peale vaadata läbi kolme aspekti, mis samuti mõttekaardil toodud:

  • Seesmised väärtused on hüved või seisundid, mida soovitakse nende enda pärast (näiteks ilu, õnn, heaolu, armastus);
  • Välised ehk instrumentaalsed väärtused on vahendid eesmärgi saavutamiseks (näiteks võim, raha, ravim, tööriist);
  • Kombineeritud väärtused võivad olla head nii iseenesest kui ka vahendina (näiteks tervis).

Mõttekaardil on selgitus selle täitmise kohta ja pisipilt siin kõrval on lisatud näidisena ühe väärtuse kohta. Kindlasti ära unusta oma mõttekaardile sümboleid ning värve lisada 🙂

Väärtused