Visuaalne juhtimine - Creativity Catcher

Väide: edukas juht oskab algatada ja hoida vestlusi, veel edukam juht oskab teha seda koos visualiseerimisega.
Milline juht oled sina?

Iga juht, algataja või esineja soovib, et tema mõtted jõuaksid kuulajani ning tema ideed oleksid arusaadavad. Uusi projekte algatades või muutusi ette võttes tahame innustada meeskonnakaaslasi ja soovime, et kõik oleksid protsessi kaasatud ning töötaksid ühise eesmärgi nimel.

Ameerika juhtimisfilosoof  Margaret Wheatley on öelnud, et kõige jõulisem vahend oluliste muudatuste algatamiseks on omavaheline vestlus. Mida sügavam on vestlus, seda suurem ühtsus, mida pealiskaudsem vestlus, seda enam esineb konflikte. Vestlus tähendab tegutsemist. Vestlused loovad ruumi ideede ja tegevuse kujundamiseks ning muutmiseks.

Järelikult peab heal juhil olema oskus luua vaba ja avatud keskkond dialoogiks, kus tõeliselt sisukad vestlused aset leiavad.

Sisukat vestlust võib vaadelda kui protsessi, mille keskmes on erinevaid osapooli siduv oluline teema või küsimus. Vestlus algab vestlejate kohalejõudmisest ja häälestumisest. Luuakse ühine arusaam, miks see vestlus on ellu kutsutud ning millise tulemuseni soovitakse jõuda. Seejärel on võimalus kuulata erinevate osapoolte perspektiive, mõtteid.  Oluline on vestlusest teha järeldused ja kokkuvõtted.

Edasiviiv vestlus lõpeb järgmiste sammude kokkuleppimise ja tänamisega.

Hea vestluse eelduseks on turvalise õhkkonna loomine, soov ja tahe kuulata ning valmisolek oma mõtteid ja ideid avatult jagada.

Tänapäeval on sisukate vestluste läbiviimiseks üha vähem ja vähem aega, meid kurnab info üleküllus ning probleemide lahendamine tundub muutuvat aina keerulisemaks.

Seetõttu on hakkanud ärimehed üle maailma parandama lisaks vestlusoskustele ka oma visuaalseid võimeid. Nad on saanud aru, et visualiseerimine toetab efektiivset dialoogi ning suudab lahendada iga probleemi.

No hea küll, kui mitte just lahendada, siis annab probleemi visualiseerimine vähemalt hea ülevaate sellest, millises “jamas” ollakse.

 

Aga mis imeasi see visualiseerimine ikkagi on?

Visualiseerimine tähendab oma mõtete visuaalset kirjapanekut ja esitamist. See tähendab, et ühele pildile on võimalik mahutada kogu idee ja protsess ning anda olukorrast täielik ülevaade.

visualiseerimine1Visualiseerimine:

 • annab hea ülevaate ideest ja sisust
 • ergutab loovat mõtlemist, mis omakorda viib loovate ja innovatiivsete lahendusteni
 • aitab süveneda ja teha koostööd
 • toetab esitlust
 • annab võimaluse ausaks tagasisideks
 • aitab näha ühel ajal nii suurt pilti kui detaile
 • annab võimaluse lugude ja teadmiste vahetamiseks
 • soodustab osalejate arusaamist ning soovi olla seotud tulemusega
 • aitab tegeleda keeruliste olukordadega
 • joonistus on ühine keel, millest kõik aru saavad

 

Visualiseerimine tuleb kaugest kaugest ajast, kui juba meie esivanemad visuaalseid märkmeid ehk koopamaalinguid tegid.

Kui sa arvad, et ei oska joonistada, siis ütleksid enamus inimesi, et welcome to the club!

Visualiseerimine2Tõenäoliselt on ainus demograafiline grupp, kes tõesti teavad, et nad joonistada oskavad praegu lasteaias. Aga me kõik oleme käinud lasteaias, kas pole nii? Või oleme vähemalt olnud lapsed, kes õppisid ennast väljendama joonistuste abil ammu enne seda, kui õppisid lugema või kirjutama. Järelikult on kindel see, et me kõik oleme väga head visuaalselt mõtlejad. Seega peaksime me ka kõik oskama piltide ning visualiseerimise abil lahendada ükskõik milliseid probleeme.

Dan Roam, rahvusvahelise bestselleri “The Back of the Napkin: Solving Problems and Selling Ideas with Pictures” autor väidab, et äriprobleemide lahendamise tulevikuvõti on just nimelt visuaalne mõtlemine.

Tänapäeval on visualiseerimine üks võimsamaid juhtimisvõtteid. Kasutades oma sünnipärast võimet näha- nii silmade kui kujutlusvõimega, annab visualiseerimine meile täiesti uue viisi avastada varjatud ideid, neid intuitiivselt arendada ning jagada teistega viisil, millest nad lihtsalt aru saavad.

 

Allikad:

 • http://www.kaasamine.ee/meetodid/tooriistad/vestlused
 • http://drawmorestuff.wordpress.com/why-visual-thinking/
 • http://www.theartof.com/articles/the-ten-and-a-half-commandments-of-visual-thinking