Õpetaja uus superoskus - Creativity Catcher

Eelmisel suvel avaldati algatuse Huvitav Kool blogis üks minu kirjatükk, mis valmis taaskord TÜ Haridusinnovatsiooni magistriõpingute raames. Räägin seal visuaalsest kirjaoskusest ning selle alla kuuluvast visuaalsest lihtsustamisest. Loomulikult vaatlen nende mõlema kohta ka hariduses ning pööran tähelepanu just teadlikule kritseldamisele kui õpetaja töövahendile. Tervet artiklit saad lugeda Huvitava Kooli blogist.

Toon artiklist välja paar olulist punkti:

  • Õppimise kontekstis võib öelda, et visuaalsete praktikate üheks eesmärgiks on oskus teha visuaalsemaid ja isikupärasemaid märkmeid. Toome verbaalse kõne juurde visuaalsed oskused, loome silla ajupoolkerade vahel ja meie aju töötab terviklikumalt. Dr. Laurence Musgrove toob välja, et selline märkmete tegemise viis on meile tegelikult loomuomane. Mõtleme ennast nt viie aastaseks, kui kritseldamine oli meie esimene oskus väljendada mõtteid ja luua seoseid ning ka meie ümber olevad täiskasvanud kasutasid just nimelt joonistamist selleks, et meile tähtede ning numbrite maailma tutvustada. Mingil hetkel aga ei kasuta me enam joonistamist kui mõtlemise tööriista ning hetkel, kui peame hakkama efektiivsemalt mõtlema (me peaks seda tegelikult kogu aeg tegema) ja ise märkmeid tegema, siis ei oska me muud, kui vasakult paremale ja ülevalt alla kirjutada. See on oma olemuselt aga pigem salvestuse masinaks olemine ja lineaarne mõtlemine, mis ei toeta seoseid, tervikpilti ja loovust.
  • Õpetaja saab toetada õpilaste visuaalse mõtlemise arengut erinevatel viisidel. Artikli valguses pakun välja visuaalsete tervikpiltide loomise kui ühe võimaluse. Selleks võivad olla:
    • õpetaja poolt valmis tehtud visuaalid, mida reaalajas enam ei täideta ega muudeta, vaid kasutatakse protsessi kirjeldamiseks ja selgitamiseks;
    • töölehed, mille täitmisesse on kaasatud õpilased ehk õpetaja on teinud valmis ja igale õpilasele paljundanud visuaalse põhja, mida nad saavad kas üheskoos arutledes või õpetaja eeskujul ise täita;
    • õpilastega koos joonistatud visuaalid ehk õpetajal on ees mustand, mille järgi ta joonistab tahvlile ning iga õpilane joonistab sealt ise paberile samasuguse põhja.

PS. kliki visuaalil ja saad selle alla laadida, et vabalt kasutada. 

Aineplaan

 

Algatusega Huvitav Kool kutsub Haridus- ja Teadusministeerium huvilisi Eesti hariduse tulevikku kujundama. Muudame koos Eesti kooli huvitavaks!