Uus ajastu vajab uusi lahendusi.
Mõtle kastist välja!

Graphic Facilitation

aka training for all of you, who are curious about:
“How to use the strategically thought-out doodling in my work and daily life?”

Graafiline lihtsustamine

ehk koolitus kõigile neile, kes uudishimulikult küsivad:
“Kuidas strateegiliselt läbimõeldud kritseldamist enda kasuks tööle panna?”

Lugude Dojo

Lugude Dojo on eneserännakuteekond, kus iga osaleja saab tegeleda just selle küsimuse, unistuse või sooviga, mis hetkel tema jaoks kõige olulisem on.