3 põhjust, miks joonistada selleks, et olla loovam. - Creativity Catcher

Üha enam digitaliseeruvas ja automatiseeruvas maailmas ei saa me ometi vaadata mööda pehmetest väärtustest. Aina rohkem ja rohkem on vaja innovatsiooni, loovat probleemide lahendamist ning kujutlusvõimet. OECD hariduse ja oskuste tulevik 2030 projektis on loovus toodud välja kui üks õppimise ja innovatsiooniga seotud võtmepädevusi, et 2030 aasta tööturuks valmis olla.

LoovusLugedes erinevate teadlaste ja loovuse uurijate töid on ilmselge, et loovus on iga inimese superoskus, mida treenida. See ei ole asi iseenesest, vaid tekib tegutsemise käigus. Loovus ei ole seotud inimeste või kohtadega, see on seotud meie igapäevase tegutsemisega. Loova mõtlemise kohta kirjutasin natuke lähemalt eelmise aasta augustikuu postituses. Minu üks väga suuri veendumusi on see, et lihtne joonistamine aitab meil olla loovam. See veendumus on tekkinud läbi kogemuse nii iseenda kui teiste vaatlemisel ning erinevate teadusuuringute omavahelises ühendamises. Tegeledes igapäevaselt visuaalse lihtsustamise uurimise ning õpetamisega olen näinud suurt kasu lihtsast joonistamisest meie loovusele ja seda nii noorte, kui täiskasvanute seisukohast. Aga enne, kui asun rääkima loovuse ja visuaalse lihtsustamise seostest, pean natuke rääkima sellest tehnikast. Kindlasti on siin lugejate hulgas ka neid, kes esmakordselt minu ja visuaalse lihtsustamisega kokku puutuvad. 

Visuaalne lihtsustamine on tehnika, kus kasutatakse märksõnu, kujundeid ja sümboleid selleks, et luua tähendust. Tegelikult võib öelda, et see on joonistamine, kuid mitte ilusa pildi loomiseks, vaid mõtlemiseks, suhtlemiseks ja koostööks. See on joonistamine mõtlemise tööriistana. Samamoodi võiks öelda selle kohta ka kritseldamine, aga kuna siin kasutatakse erinevaid kujundeid ja sümboleid täiesti teadlikult ning kombineeritakse sõnade ja lühilausetega, siis on see pigem teadlik kritseldamine. Heal lapsel mitu nime ja kindlasti on oluline välja tuua, et see on tööriistana äraõpitav tehnika kõigile ning ei ole kuidagi seotud meie joonistusoskusega.

Visuaalse lihtsustamise kasulikkusest olen kirjutanud väga erinevate nurkade alt ja kui oled sellest huvitatud, siis soovitan vaadata ringi minu blogis. Usu mind, sa ei kahetse 🙂 Toon ka allolevas tekstis välja mõned viited asjakohaste sissekannete kohta. Tänase postitusega tahan keskenduda eelkõige sõnale loovus ja seda just laste ning noorte seisukohast.

Toon välja 3 erinevat vaatenurka, kuidas visuaalne lihtsustamine aitab kaasa laste ja noorte loovuse avaldumisele või toetamisele.

 1. Mängulisus ja ise tegemine toetavad loovust.
  Erinevad loovuse uurijad toovad välja, et loovus on midagi, mida me pidevalt teeme. Loovus tahab tegutsemist ning keskendumist. Lisaks keskendumisele vajab loovus ka pingevaba olukorda, julgust eksida ning mängulisust. Kui mõtleme nendele sõnadele kooli kontekstis, siis kui palju me anname võimalusi nende komponentide avaldumiseks tavapärases tunnis? Laste vihikud peavad olema veatud, kuulamise ajal kritseldamist peetakse pigem halvaks ning erinevad loovad tegevused on läinud digitaalseks. Mängulisusele ja loovusele ning sellega koos ka päriselt ise oma õppimise tõlgendamisele on jäänud väga vähe ruumi.
  Kasutades aga joonistamist mõtlemise tööriistana, loome me võimaluse nende tegurite avaldumiseks. Visuaalne lihtsustamine aitab meil läbi joonistamise tuua oma mõtlemise protsessi rohkem mängulisust. Teadmine, et me ei joonista ilusa pildi tegemiseks annab julguse eksida ja tõmmata ebatäiuslikku joont. Mäng kujundite ning sümbolitega loob omakorda pingevaba olukorra, kus samaaegselt tegeletakse läbi märksõnade ning lühilausete ka väga oluliste ja sügavate mõtetega.

  Valdur Mikita on öelnud, et meie keha mäletab seda, et tuleb teha midagi primitiivset: “Ka käsitsi kirjutamine on olemuselt kehaline tegevus. Mõtlemine käega- kehaline komponent on see, mis on tähtis. Selles on midagi müstilist, see annab hoo mõtlemisele.”

  Tahan siia juurde lisada, et nii päriselt õppimise kui loovuse seisukohast on väga oluline tuua kirjutamise kõrvale ka kujundeid ja sümboleid ehk kasutada tavapärase vasakult-paremale ja ülevalt-alla kirjutamise asemel visuaalse lihtsustamise tehnikat, mis võimaldab paberit kasutada palju laiemalt ning loomingulisemalt. Kui me kasutame lisaks kirjutamisele ka kujundeid ning läbi selle loome skeeme, siis tekitame seoseid ja loome võimaluse millegi uue sünniks või asjade paremaks meeldejätmiseks. Tuues kirjutamise ja skeemide juurde sümboleid loome emotsionaalse ühenduse ja toetame aju visuaalset poolt. Öeldakse, et informatsioon ilma emotsioonita on null ja seda põhjusel, et meie aju mõtleb ning töötab piltides.
  Olen kirjutanud selle kohta ka mõned postitused: “Uuring märkmete visandamisest“, “Suhtlemine ja mõtlemine läbi joonistamise” ning “Tehnoloogia või kiviaeg“.

 2. Joonistamine kui loov tegevus aitab olla ühenduses iseendaga.
  Laste Vaimse Tervise Keskuse juhataja, psühhiaater Anne Kleinberg ütleb, et lapsed on läbi lapsepõlve väga loomingulised. See tundub loogilise mõttena eelkooliealiste laste puhul, kelle kujutlusvõime on väga suur. Kuid tegelikult toimub suur loominguline plahvatus just teismelistega. See on aeg, kui ollakse oma arengus väga lähedal alateadvusele ja on võimalus enne täiskasvanuks saamist oma lapsepõlve kriisid läbi töötada. Siin on kunstiga tegelemine ja loovus ääretult olulised. Kui kasutada sõna “kunst”, siis see võib ära ehmatada need, kes ei tunne ennast kunstiliselt kõige tugevamatena ja siinkohal tuleb taaskord mängu visuaalne lihtsustamine. Kui lapsed ja noored on õppinud ära lihtsa joonistamise kui mõtlemise tööriista, siis tekib neil võimalus olla loovam. Üheltpoolt justkui tegeletakse kunstiga, sest ollakse ise loojad ja joonistatakse, samas ei ole sellel ootust, et peaks looma ilusat pilti. Teadliku kritseldamise kaudu saab noor tööriista, et enda peas olevad mõtted endale silmade ette tuua. Sealjuures ei ole tegu lihtsalt mahalaadimisega, vaid tööriistaga, mis aitab leida lahendusi. Kõige selle juures on visuaalsel lihtsustamisel ka suur roll meie vaimse tervise toetamisel.
  Kirjutasin sellest lähemalt kahes postituses: “Kritselda, et olla vaimselt tervem” ja “Aita oma aju“.
 3. Joonistamine ja loovus aitavad kaasa ettevõtlikkusele.
  Jaan Aru kirjutab oma raamatus “Loovusest ja logelemisest”, et loovus on keskendumine eneseteostusele. See on pikem protsess, kus inimene viib ellu iseenda sees olevaid soove, tunge ja ideid.Loovus on enese sees oleva üles leidmine ja selle teostamine. Visuaalse lihtsustamise üheks kõige ägedamaks omaduseks on tervikpiltide loomine. Need aitavad meil teha plaane oma unistusteni jõudmiseks või erinevate visioonide loomiseks. Pannes kokku sõnumeid, kujundeid ja sümboleid, saame teha teekonnakaarte soovitud tulemusteni liikumiseks. Kui me anname noortele töövahendi, millega oma unistusi mitte ainult näha, vaid ka planeerida, siis anname me sellega neile superoskuse kasvada ettevõtlikkumaks nooreks. Ettevõtlikkus on loovuse kõrval üks teisi olulisi märksõnu tänapäeva hariduses. Me tahame, et noored haaraks ohjad, oleksid iseenda tuleviku loojad. Koos loovuse ning ettevõtlikkusega paneme aluse ennastjuhtiva inimese sünniks. Kui sind huvitab selle kohta veel lugeda, siis loe postitust “Ära plaani ja visualiseeri eesmärke ainult oma peas…” ning sulle võib huvi pakkuda ka minu magistritöö.

Visualiseerimise maagia

On väga erinevaid põhjuseid, miks julgustada noori kasutama joonistamist mõtlemise tööriistana. Täna soovisin keskenduda sellele loovuse seisukohast, sest just loovust peetakse üheks oluliseks teguriks, et harutada lahti maailma keerukus. Olgu selleks siis meie väline või sisemine maailm. Ja oleme ausad- enamus siin kirjutatust kehtib ka täiskasvaute kohta. Lihtne joonistamine ehk visuaalse lihtsustamise tehnika peaks kuuluma meie kõigi tööriistakasti. Täiskasvanutena saame kasutada seda  iseenda toetamiseks, et ka ise olla loovamad, õnnelikumad ning ettevõtlikkumad. Lapsevanema ning haridustöötajana (olgu selleks siis lasteaia-, üldhariduskooli või kõrgkooli õpetaja) saame olla eeskujuks, et julgustada lapsi ja noori teadlikult kritseldama.

Võib ju öelda, et lihtne joonistamine algab eelkõige julgusest tõmmata ebatäiuslikku joont, sest joonistamine on osa inimeseks olemisest ja see tuleb meie seest. Kuid väga paljud inimesed on kaotanud usu oma loovatesse võimetesse (sh ka lapsed ja noored) ning vajavad seetõttu esimeste sammude tegemisel tuge. Seetõttu on oluline teada, et visuaalne lihtsustamine on kergesti äraõpitav tehnika, mis sobib igas vanuses inimestele ja loob eduelamuse juba esimestest sammudest. Mul on väga suur rõõm ja au kõiki huvilisi sellel teekonnal toetada.

Kui sul tekkis nüüd vastupandamatu soov alustada põnevat teekonda loovama elu suunas, siis uuri minu 6 moodulist koosnevat e-kursust, mida saad läbida 6. kuu jooksul enda valitud ajal, kohas ja tempos.