Konverentsil - Creativity Catcher

Konverentsil rääkimine või töötoa läbiviimine

See võib olla 20, 45 või 90 minuti kohtumine ja fookus võib erineda.
Aga üks on kindel- panen kõik osalejad endaga kaasa joonistama.

Pärnu Juhtimiskonverents 2016
Urmas Kamdron

Soovin jagada oma teadmisi, oskusi ja uurimistööd võimalikult paljude inimestega ja käin alati suurima rõõmuga konverentsidel rääkimas või töötuba läbi viimas.

Visuaalne mõtlemine ja kritseldamine on inimeseks olemise baasoskus, mille oleme unustanud ja seda saab siduda iga eluvaldkonnaga. Igal pool läheb meil vaja oma mõtteid ja plaane näha ning teistega jagada. Eelkõige on see aga isiklik tööriis, mistõttu saab seda teemat jagada korraga väga erinevast valdkonnast inimestele. Ja samas minna ka väga valdkonnapõhiseks.

 

 

 

Pärnu Finantskonverents 2020
Raul Mee

Minu uurimisvaldkond hõlmab endast mitmeid teemasid, mida koos kritseldusoskusega käsitleda:

Tulemas 2022- 2023 aastal:

Kati Orav

Huvihariduskonverents VI, 2021
Gert Lutter

Konverentsid, kus olen esinenud:

2022- 2021

2019- 2020

2014-2018

 

Vaata ka 2016 aastal Tartus tehtud Tedx Talk’i, kus esimest korda elus kasutasin esinemisel digitahvlit. Teemaks on “Kuidas joonistada tulevikku ehk graafilise lihtsustamise kiirkursus”